پشتیبانی

مجموعه شرکت های فنی مهندسی دانش بنیان رها

تیم متخصص حوزه شبکه ،فناوری اطلاعات و  دستگاه های زیرو کلاینت و تین کلاینت

را برایپشتیبانی و راهنمایی شما عزیزان گرد آورده است.

برای ارتباط با این بخش کافیست به آدرس موجود در بخش  _ تماس با ما _مراجعه نمایید.

یا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۲۹۲۴۸
مجازی سازی بانکی