C.I.P

 • خدمات پشتیبانی از راه دور
 • ارائه پشتیبانی و در دسترس بودن کارشناسان فنی در ۲۴ ساعت شبانه روز و بصورت لحظه ای (On Time)
 • دریافت کد اشتراک اختصاصی جهت دریافت پشتیبانی ریموت و تلفنی بصورت لحظه‌ای
 • مراجعه حضوری کارشناس فنی جهت بررسی مشکل کارفرما در صورت نیاز یکبار در هفته
 • مراجعه حضوری کارشناس فنی جهت چکاب سیستم‌ها و شبکه‌ها یکبار در ماه
 • راه اندازی رایگان سیستم مانیتورینگ برای کارفرما جهت پایش لحظه ای و دقیق صحت عملکرد تجهیزات کارفرما
 • تهیه و ارائه نقشه و مستندات شبکه‌ی کارفرما
 • بهینه سازی شبکه

نام پلن : C.I.P
مدت استفاده از خدمات : ۳ ماه
قیمت واقعی : ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳ ماهه CIP

 • قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۰ تومان

نام پلن : C.I.P
مدت استفاده از خدمات : ۶ ماه
قیمت واقعی : ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۶ ماهه CIP

 • قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۰ تومان

نام پلن : C.I.P
مدت استفاده از خدمات : ۱ سال
قیمت واقعی : ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۱ ساله CIP

 • قیمت: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۰ تومان