V.I.P

 • خدمات پشتیبانی نامحدود فقط از راه دور (ریموت و تلفن)
 • ارائه پشتیبانی در ساعات اداری و بصورت Queue List
 • مراجعه حضوری کارشناس فنی جهت بررسی مشکل کارفرما در صورت نیاز یکبار در هفته
 • مراجعه حضوری کارشناس فنی جهت چکاب سیستم‌ها و شبکه‌ها یکبار در ماه
 • تهیه و ارائه نقشه و مستندات شبکه‌ی کارفرما
 • بهینه سازی شبکه

نام پلن : V.I.P
مدت استفاده از خدمات : ۱ ماه
قیمت واقعی : ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

۱ ماهه VIP

 • قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۰ تومان

نام پلن : V.I.P
مدت استفاده از خدمات : ۳ ماه
قیمت واقعی : ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

۳ ماهه VIP

 • قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۰ تومان

نام پلن : V.I.P
مدت استفاده از خدمات : ۶ ماه
قیمت واقعی : ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۶ ماهه VIP

 • قیمت: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۰ تومان

نام پلن : V.I.P
مدت استفاده از خدمات : ۱ سال
قیمت واقعی : ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۱ ساله VIP

 • قیمت: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۰ تومان