در این مقاله قصد داریم شما را با مجموعه های vSphere  اشنا کنیم.

 ۱. VMware ESXi

این قسمت هسته مجموعه vSphere وفوق ناظر ان را تشکیل میدهد.

به طوری که ESXi لایه فوق ناظر مجموعه vSphere است.البته نکته ای که اینجاهست این است که در نسخه های قبلی vSphere هم ESX وهم ESXi به عنوان فوق ناظر انتخاب میشد ولی در نسخه ۵ فقط  ESXi مطرح شد.

هرچند هردوی این قسمت ها دارای موتور مجازی سازی مساوی و ویژگی های برابر هستند.در نسخه ESX یک کنسول سرویسی linux base نیز وجود دارد که هریک از کاربران به آن دسترسی مستقیم داشتند.با توجه به اینه این کنسول سرویس از ESXi حذف شده است این فوق ناظر تمام قابلیت هاو ویژگی های ESX را شتیبانی میکند.و علت این امر هم این است که مبنای وپایه ESXiرا vmkernel  تشکیل میدهد که در داخل کنسول سرویس قرار ندارد. وظیفه ای که vmkernel دارد این است که مدیریت دسترسی ماشینهای مجازی به سخت افزار را به کمک زمان بندی  CPU, مدیریت حافظه و مدیریت پردازش داده سوئیچ های مجازی کنترل و مدیریت میکند. شکل زیرساختارVMware ESXi را نشان میدهد.

ESXi  دارای قدرت زیادی در تخصیص منابع به ماشین های مجازی دارد که برخی از این ویژگی ها را در شکل زیر مشاهده می کنید.

    ۲.VMware vCenter Server

vCenter Server مانند Active Directory ابزاریست که تمام ماشینهای ESXi و تمامی  متعلقات و ماشینهای مجازی ساخته شده بر روی آنهارا به صورت متمرکزمدیریت میکند. همچنین برای توسعه کمک پذیری محیط vCenter Server یک پایگاه داده  back-end برای نگهداری اطلاعات مربوط به میزبانها وماشینهای مجازی بکار میگیرد, که این بانک اطلاعاتی میتواند Microsof SQL و یا Orade باشد. درنسخه هایی که قبلا vSphere داشت, , vCenter Server  فقط  میتوانست بر روی ویندوز اجرا شودولی در نسخه ۵ یک ” appliance” (درواقع ماشین های مجازی پیش ساخته ای هستند که به راحتی می توان به عنوان یک ماشین مجازی بر روی سرورهای ESXiاجرا کرد )                                                                                                    پایه لینوکس همراه با مجموعه ارائه شده است.البته بدون استفاده از vCenter Server هم میتوان سرورهای ESXiدرا ب صورت منفرد مدیریت کرد,ولی برای استفاده از قابلیتهای بسیار ارزشمند مجموعه مجازی سازی VMwareنظیر،vMotion ,زمان بند منابع توزیع شده (Distributed Resource Scheduler ) ،قابلیت دسترسی مستمر(High Availability )،سیستم تحمل خطا(Fault Tolerance )و بسیاری از قابلیت های دیگر استفاده ازvCenter لازم است.

   ۳.   vSphere Update Manager

Update manager پلاگینی (Plug in )است برایvCenter Server که به کمک آن میتوان سرورهای ESXi و ماشینهای مجازی انتخاب شده را با آخرین بروزها(Updates) , وصله (Patch) کرد. Update Managerتوابع زیر رافراهم می آورد:

–  بررسی و تشخیص سیستمهایی که نیاز به بروز شدن دارند.
–  نصب خودکار بروزها
– یکپارچگی کامل با دیگر قابلیتهای vSphereمثل سیستم زمانبند منابع توزیع شده

    ۴.   vSphere Client and vSphere web Client

vCenter Server یک چارچوب مدیریتی متمرکز برای مدیریت میزبانهای ESXiایجاد میکند ولی امکان دسترسی به خود vCenter Server از طریق vSphere Clientخواهد بود؛ یعنی تمام دسترسی ها پیکربندیها و . . . از طریق vSphere Client انجام میشود. البته سیستمی که vCenter Serverبرروی آن نصب شده است نیز خود می تواند میزبان vSpher Clientنیز باشد. همانطور که قبلا نیز گفته شد بدون اتصال vSphere Cilent به vCenter Server و فقط با اتصال به ESXiبه طور منفرد وکمک   vSphere Client میتوان ESXiها را مدیریت کرد.
vSphere web Clientیک سیستم مدیریت ESXiها را از طریق Web Browser و البته تنها از طریق vCenter Server ایجاد می کند. البته تمام ویژگیهای مجموعه مجازیسازی شرکت VMwareاز طریق vSphere web  Client در دسترس نخواهد بود.

    ۵.   vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion 

vMotion  که live migration  نیز خوانده میشود ابزاری در vCenter server  , ESXi است که ماشین های مجازی که در حال اجرا هستند,از یک میزبان فیزیکی به میزبان دیگر انتقال داده شود بدون اینکه حتی برای یک لحظه خاموشی و قطعی در ماشین مجازی ایجاد شود. این ابزار(vMotion) محتویات یک سیستم در حال اجرا را به یک سیستم دیگر انتقال میدهداما این محتویات سیستم ذخیره سازی  دست نخورده در جای خود باقی می ماند.ابزاری دیگری که اینجا کاربردش دور از چشم نیست Storage vMotion است که این امکان میدهدتا محتویات دیسک مجازی یک سیستم مجازی (در خاموش بودن و یا در حال اجرا )از یک واحد ذخیره سازی به یک واحد ذخیره سازی دیگر انتقال یابد.این در حالی است محل اجرای ماشین مجازی تغییر نمیکند و ماشین مجازی روشن است که باعث نمیشود هیچگونه خللی در زمان انتقال واحد إخیره سازی ایجاد شود.

    ۶.  (Distributed Resource Scheduler (ِDRS

vMotion ابزاری است که به صورت دستی (Manual) ایجاد میشود یعنی مدیر سیستم باید به صورت دستی این عمل را انجام دهد.اگر بخواهیم در مواقع نیاز مثلا برای تنظیم بار میزبان های ESXi عمل vMotion به صورت خودکار انجام شوداز (DRS) استفاده میکنیم.

قبل از ادامه بحث چند خط راجب کلاستر در vSphere توضیحاتی رابیان کنیم.

در مجموعه vSphrer کلاستر مجموعه ای از هاست ها ویامیزبان های ESXi است که منابع خودرا دریک  Resource Pool (استخر منابع) به اشتراک میگذارند.در واقع کلاستر یک تجمعی از حجم حافظه های تمام میزبان های عضو کلاستر وتوان پردازشی ان ها است.

حال برگردیم به موضوع (DRS).

اهدافی که این قابلیت دنبال میکند در دوبند خلاصه  مییشود.

  • در هنگام روشن شدن ماشین مجازی DRS سعی میکند ماشین های مجازی را در هاستی اجرا کند که دارای بار پردازشی کمتری است.
  • هنگامی که ماشین مجازی در حال اجرا است ,DRS هر۵ دقیقه یکبار در حال جستجو واندازه گیری است تا ماشین های مجازی را به میزبانی انتقال دهد که برای منابعی که موردنیازشان است کمترین رقابت وجود داشته باشد.

 

 

   ۷.  سیستم کنترل ورودی خروجی شبکه (Network I/O control) و کنترل ورودی  خروجی سیستم های ذخیره سازی(Storage I/O control)

vSphere کنترل بسیار زیادی بر روی تخصیص منابع پردازشی همچنین حافظه های اصلی به ماشینهای مجازی دارد. قابلیتی مشابه نیز در اختصاص دادن ترافیک ورودی خروجی شبکه و سیستمهای ذخیره سازی به ماشینهای مجازی وجود دارد . سیستم کنترل ورودی- خروجی ذخیره سازها این امکان را به مدیران میدهد تا به هر یک از ماشینهای مجازی یک اولویت در دسترسی به منابع ذخیره سازی اختصاص دهدند تا در صورت رقابت بین ماشین های مجازی در دسترسی به ذخیره سازها، این اولویتها اعمال شوند. سیستم کنترل ورودی- خروجی شبکه هم قابلیتی مشابه است؛ ولی در دسترسی به کارت های  شبکه فیزیکی  این سیستم به مدیران شبکه این امکان را میدهد تا با اختصاص دادن اولویتی به ماشینهای مجازی دسترسی آنها به ترافیک و پهنای باند را مدیریت کنند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]