تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک (سال ۱۳۹۸)

زیروکلاینت vCloudPoint

دارای تاییدیه فنی از سازمان آموزش و پرورش ایران

vCloudpoint zeroclient

قبل از اقدام به دریافت پشتیبانی سوالات رایج مربوط به محصول vcloudpoint را مطالعه کنید.

مستندات ارائه زیروکلاینت vCloudPoint

زیروکلاینت ویکلودپوینت

زیروکلاینت NComputing

زیروکلاینت ncomputing

زیروکلاینت NOPC

زیروکلاینت nopc