تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک (سال ۱۴۰۰)

دانلود
زیرو کلاینت vCloudPoint

زیروکلاینت vCloudPoint

دارای تاییدیه فنی از سازمان آموزش و پرورش ایران

vCloudpoint zeroclient

مستندات ارائه زیروکلاینت vCloudPoint

کاتالوگ
تاییدیه آموزشی محصول
گواهینامه استاندارد ISO 9001
گواهینامه CE محصول
دیتاشیت های فارسی
دیتاشیت های انگلیسی
زیروکلاینت ویکلودپوینت