پشتیبانی

پنل های رفع مشکل

(قیمت ها به تومان می باشد)

رها پروفسور

در ساعات کاری-شنبه تا چهارشنبه ۹الی۱۷-پنج شنبه ها ۹ الی ۱۳

ممیزی و مشاوره در کلیه زمینه های حوزه آی تی کلیه خدمات حوزه IT (ذیل جدول)

در صورت نیاز به حضور نیرو در محل مشتری- ایاب و ذهاب طبق تعرفه تاکسیرانی فاکتور می شود و ساعات صرف شده برای ایاب و ذهاب جز ساعات ارائه خدمات محسوب می گردد.

صدور پیش فاکتور و اعزام تیم پشتیبان پس از تسویه پیش فاکتور

ندارد

در صورت درخواست مشتری، پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.

در صورت درخواست مشتری، پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.

۳۹۹۰۰۰

۹۹۹۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

رها دکتر

در ساعات کاری-شنبه تا چهارشنبه ۹الی۱۷-پنج شنبه ها ۹ الی ۱۳

رفع مشکل برای کلیه خدمات متخصص (ذیل جدول)

در صورت نیاز به حضور نیرو در محل مشتری- ایاب و ذهاب طبق تعرفه تاکسیرانی فاکتور می شود و ساعات صرف شده برای ایاب و ذهاب جز ساعات ارائه خدمات محسوب می گردد.

صدور پیشفاکتور و اعزام تیم پشتیبان پس از تسویه پیش فاکتور

ندارد

در صورت درخواست مشتری، پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.

در صورت درخواست مشتری، پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.

۲۹۹۰۰۰

۴۹۹۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

رها مهندس 

در ساعات کاری-شنبه تا چهارشنبه ۹الی۱۷-پنج شنبه ها ۹ الی ۱۳

رفع مشکل برای کلیه خدمات کارشناس ارشد (ذیل جدول)

در صورت نیاز به حضور نیرو در محل مشتری- ایاب و ذهاب طبق تعرفه تاکسیرانی فاکتور می شود و ساعات صرف شده برای ایاب و ذهاب جز ساعات ارائه خدمات محسوب می گردد.

صدور پیش فاکتور و اعزام تیم پشتیبان پس از تسویه پیش فاکتور

ندارد

در صورت درخواست مشتری، پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.

در صورت درخواست مشتری، پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.

۱۹۹۰۰۰

۳۹۹۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

رها من

در ساعات کاری-شنبه تا چهارشنبه ۹الی۱۷-پنج شنبه ها ۹ الی ۱۳

رفع مشکل برای کلیه خدمات کارشناس (ذیل جدول)

در صورت نیاز به حضور نیرو در محل مشتری- ایاب و ذهاب طبق تعرفه تاکسیرانی فاکتور می شود و ساعات صرف شده برای ایاب و ذهاب جز ساعات ارائه خدمات محسوب می گردد.

صدور پیش فاکتور و اعزام تیم پشتیبان پس از تسویه پیش فاکتور

ندارد

در صورت درخواست مشتری، پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.

در صورت درخواست مشتری، پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.

۹۹۰۰۰

۲۹۹۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

خدمات

ساعات ارائه خدمات

خدمات قابل ارائه- نصب و راه اندازی سرویس های ویژه(ذیل جدول) مشمول خرید آن سرویس میباشد

 مراجعه حضوری

 موراد بحرانی و یا سرویس های خارج از خدمات پنل

مستند سازی شبکه

بهینه سازی شبکه و ارائه نقشه راه

راه اندازی سیستم مانیتورینگ جهت پایش لحظه به لحظه وضعیت شبکه

ساعتی

روزانه

هفتگی

مشاهده محصولات