نحوه نصب برنامه ۳DP Chip

در این مقاله نحوه دانلود درایورها برای Thin client ها را بررسی خواهیم کرد.

اولین قدم دانلود و نصب برنامه ۳DP Chip است که شما م یتوانید از سایت رها این برنامه را دانلود کرده و بر روی Thin Client ها نصب کنید.
در زیر لینک دانلود قرار گرفته شده است.

دانلود برنامه ۳DP Chip

بعد از دانلود فایل ۳DP Chip مرحله بعدی نصب این برنامه است که در زیر مراحل نصب قرار گرفته شده است.

نحوه دانلود و نصب درایورها بر روی Thin client

نحوه دانلود و نصب درایورها بر روی Thin client

نحوه دانلود و نصب درایورها بر روی Thin client

نحوه دانلود و نصب درایورها بر روی Thin client

بعد از نصب کامل برنامه یک Shortcut بر روی Desktop شما نمایان می شود که آیکون برنامه ۳DP Ship است.

نحوه دانلود و نصب درایورها بر روی Thin client

بعد دابل کلیک کردن بر روی آیکون برنامه صفحه مانند تصویر زیر برای شما باز می شود، که می توانید درایورهای خود رو انتخاب و با کلیک کردن بر روی آنها شروع به دانلود درایور ها کنید.

برای مثال در شکل زیر، بر روی Video Card کلیک شده تا درایور کارت گرافیک دانلود شود.

نحوه دانلود و نصب درایورها بر روی Thin client

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید با کلیک بر روی Video Card بلافاصله مرورگر باز شده و به شما لینک دانلود درایور را نشان می دهد.

نحوه دانلود و نصب درایورها بر روی Thin client

و بعد از کلیک بر روی دانلود، درایور شروع به دانلود شدن می شود.

نحوه دانلود و نصب درایورها بر روی Thin client