منابع انسانی

منابع انسانی یکی از ارکان اصلی هر سازمانی است. تمام سازمان‌ها فارغ از آن که در زمینه تولید محصول فعالیت دارند و یا به ارائه خدمات مشغول هستند، همه و همه دارای یک مشخصه یکسان و مشترک هستند و آن محیط‌های اجتماعی آن‌هاست. در واقع می‌توان گفت همکار منابع انسانی اساس و شالوده هر سازمان و نیروی محرکه آن به شمار می‌رود؛ چون مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی هر سازمان و هر شرکتی نیروی انسانی آن است و این کارمندان‌ یک مجموعه هستند که اهداف مجموعه را محقق می‌سازند. بنابراین مدیریت واحد منابع انسانی و کارمندانی که در این بخش کار می‌کنند، برای موفقیت هر سازمانی نقش حیاتی بر عهده دارند.

وظیفه اصلی همکار منابع انسانی

مدیریت استفاده از نیروی انسانی جهت اهداف سازمان و نظارت بر آنها از وظایفی است که بر عهده نقش واحد منابع انسانی است. منابع انسانی دسته ای از افراد را که در بخشی مشغول فعالیت هستند مدیریت می‌کند و بر آنها نظارت دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت پرسنل واحد منابع انسانی برای بهتر شدن عملکرد خود و زیردستان خود در کار تلاش می‌کنند. نتیجه این منجر به تغییر و پیشرفت چشم‌گیر می‌شود و برای سازمان ارزش ایجاد می‌کند. منابع انسانی در نقطه‌های حساس به کارکنان یاری می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند. منابع انسانی باعث افزایش بهره وری و کارایی سازمانی، ایجاد تعهد و دلبستگی شغلی و بهبود عملکرد کارکنان می‌شود. واحد مدیریت منابع انسانی در سازمان، به‌عنوان رابط میان کارمندان و مدیران، وظایف گوناگونی داشته و باید نقش وزنه تعادلی بین این دو بخش از سازمان را بر‌عهده گیرد. بنابراین کارکنان این بخش باید بتوانند رابطه تعاملی مناسبی با کارمندان و همچنین با مدیران داشته باشند.

گزینش صحیح منابع انسانی چگونه باعث پیشرفت سازمان می‌شود؟

پرسنل سازمان همانند مشتریان نیاز به توجه دارند و به همین دلیل واحد منابع انسانی در میان مدیران شرکت‌های مطرح جهان به واحدی که دارای نقش کلیدی در پیشرفت سازمان را دارد تبدیل شده است، که بر مبنای آن به نیازهای کارمندان به‌عنوان منابع با ارزش سازمان توجه شده و سعی‌شان راضی نگه داشتن و ارتقای آنها در محیط کاری است، زیرا بر این باورند که کارمندان راضی به مراتب دارای بهره‌وری و کارایی بالاتری نسبت به سایرین هستند. به طور کلی اگر بخواهیم فهرستی از وظایف عمومی همکار منابع انسانی را عنوان کنیم این وظایف شامل ارائه راهکار برای جذب نیرو بر اساس فرایندهای تعریف شده برای جذب و استخدام، آموزش و توسعه کارمندان به منظور رسیدن به شاخص‌های عملکردی و رفع نیازهای شرکت و مشتریان، مدیریت حقوق و دستمزد کارمندان و ارزیابی شیوه‌های رقابتی پرداخت، مدیریت روابط بین پرسنل سازمان و همچنین تقویت روابط کارفرما و کارمندان از طریق اندازه‌گیری رضایت شغلی، رسیدگی به نیازهای کارمندان در سازمان، بهبود عملکرد کارمندان و مدیران سازمان، ایجاد انگیزه و فعالیت در کارمندان، حفظ امنیت محیط کار و وضع قوانین به جهت رعایت آن و راهنمایی پرسنل از قوانین اشتغال مانند قانون حقوق مدنی، قانون استانداردهای کار منصفانه و یا قانون ملی روابط کاری و بسیاری دیگر از قوانین و مقررات می‌باشد.

بخش های واحد منابع انسانی

بخش‌هایی از واحد منابع انسانی در مجموعه مهندسی رها تصمیم به جذب داریم عبارت‌اند از: واحد کارگزینی، واحد کار، واحد آموزش، واحد ایمنی و بهداشت و واحد دبیرخانه می‌باشد. مدیریت منابع انسانی نیز از دیگر جایگاه‌های شغلی مجموعه رها است.

وظایف همکار منابع انسانی در این بخش، شامل ثبت و تکمیل اطلاعات پرسنل، صدور احکام کارگزینی نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانی، اعلام پایان کار به نیروها پس از هماهنگی با مسئول مافوق و انجام امور اداری مربوط به قطع همکاری پرسنل، ارزیابی مهارت‌ها و قابلیت‌های افراد و گزاردن آنها در جایگاه مناسب و ثبت اختیارات و امکانات واگذار شده به پرسنل طبق فرایندهای مدون شده سازمان.

کارمند واحد کار در مجموعه رها موظف است امور مربوط به بیمه‌های شرکت را بررسی و انجام دهد، طرح ارزشیابی کارکنان را برنامه ریزی و اجرا نماید، از عملکرد کارکنان به صورت مستمر گزارش تهیه کند و به مدیریت منابع انسانی ارائه دهد، و طرح‌های انگیزشی را پیگیری کند و به انجام رساند.

واحد آموزش فرایندهای سازمان را شناسایی می‌کند، نیازهای آموزشی پرسنل را در تمامی سطوح و بخش‌های سازمان بررسی می‌کند و متناسب با آن برای برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهد، همچنین می‌کوشد از توانایی‌های پرسنل در جهت تدریس دوره‌های درون سازمانی و آموزش‌های حین کار استفاده کند. برای دوره‌های برگزار شده گواهی‌نامه آموزشی صادر می‌کند. و در نهایت نتیجه را تحت گزارشی از عملکرد مدرسین و همچنین اثربخشی دوره‌های آموزشی بر اساس روش‌های استاندارد را به مدیریت منابع انسانی ارائه می‌کند.

نظارت بر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی و تلاش درجهت رعایت اصول آن، بازدید ادواری ایمنی و بهداشت شغلی از واحدهای مختلف، بررسی وضعیت موجودی و هماهنگی جهت بروز نمودن وسایل جعبه کمک‌های اولیه نیز از وظایف همکار منابع انسانی در این بخش می‌باشد. همچنین تست‌های بهداشتی و پزشکی به شکل ادواری توسط وی به انجام می‌رسد.

همکار منابع انسانی در این بخش همانگونه که از نامش مشخص است موظف به کنترل اسناد وارده و صادره و ارجاع آن‌ها به افراد و واحدها و همچنین پیگیری اقدام بر آن‌ها می‌باشد. همچنین در بررسی اولیه اسناد و مدارک و مکاتبات و پیگیری ارجاع آن به واحدها و مسئولین مربوطه در چارچوب مقررات همکاری و مشارکت می‌کند.

مدیریت منابع انسانی که در راس واحد منابع انسانی مجموعه رها قرار دارد بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی مطابق با آیین‌نامه‌های مجموعه در جهت گزینش، تامین و نگهداری منابع انسانی مورد نیاز برنامه‌ریزی و نظارت می‌کند. بر صدور انواع احکام پرسنلی، کارکنان، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نظارت می‌کند. بر تهیه و تدوین بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نیز نظارت دارد. همچنین ایجاد فرهنگ و رفتار سازمانی، همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ آن، مصاحبه با درخواست‌کنندگان استخدام، تدوین شاخص‌های عملکردی و عملیاتی و استقرار و توسعه سیستم مدیریت منابع انسانی از دیگر کارهایی است که بر عهده مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

ما نیز در مجموعه شرکت‌های مهندسی رها مانند بسیاری از مجموعه‌های موفق دیگر، برای تک تک پرسنل با هر دانشی و با هر جایگاهی ارزش زیادی قائل هستیم و در تلاشیم که هر فرد از موقعیت شغلی خود و همکاری با مجموعه رها رضایت کامل داشته باشد و کار کردن در رها را مسیری مستقیم به سمت اهدافش بداند. این امر رضایت ما را نیز در رسیدن به اهدافمان یاری می‌کند.

فرم درخواست همکاری منابع انسانی

۵/۵ - (۱ امتیاز)